Relining istället för stambyte?

Publicerat av admin den

Vad innebär egentligen relining och varför ska du välja det framför stambyte? Vi ska i bästa mån försöka reda ut alla frågetecken kring vad det är och hur det går till. 

Med skillnad från ett stambyte innebär relining att behålla de befintliga rören men förnya insidan. Det är det mest kostnadseffektiva och miljövänliga valet men också de mest bekväma då de boende kan bo kvar under tiden eftersom golven inte behöver rivas upp. Blir rören i alltför dåligt skick kan skador och läckor bildas på rören, vattenskador kan uppstå och i värsta tänkbara fall även bilda mögel. Om relining är det rätta alternativet för dig vet du först efter en teknisk analys gjorts av rören. Livslängden för denna teknik är ungefär 50 år och tar så gott som bara någon vecka för en villa och upp till 10 veckor för ett flerfamiljshus. 

Hur går en relining till? 

Relining innebär att de befintliga rören rensas och rengörs från avlagring och rost för att sedan utrustas med en helt ny insida. Vilken metod som är det bästa alternativet för just dina rör grundar sig i vad röret har för omfattande skador och vad det är i för material. De metoder som används vid utförandet av arbetet är foder-/strumpmetoden, sprutmetoden och borstmetoden. Det som skiljer de tre metoderna åt är hur man går tillväga i utförandet. Relining sker oftast på avloppsstammar men det går även bra att relina sina stuprör, kall- och varmvattenledningar och ventilationskanaler etc. 

Tips vid relining

  • Utför alltid en teknisk analys innan för att se att relining är det bästa alternativet för dig. 
  • Få information om hur utförandet av arbetet går till för att underlätta framtida arbeten. 
  • Det är viktigt att det anlitade företaget har en ansvarsförsäkring som skyddar tredje part. 
  • Kräv en tredje part som kontrollerar att arbetet är korrekt utfört.
Kategorier: Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *