Okategoriserade

Mobila paviljonger

Användningen av mobila paviljonger inom skolväsendet blir allt vanligare. Anledningen till detta är främst de varierande årskullarna skolan idag ställs inför. Lösningar där moduler kan läggas till och samtidigt enkelt tas bort beroende på elevunderlaget Läs mer…

Av admin, sedan