Mobila paviljonger

Publicerat av admin den

Användningen av mobila paviljonger inom skolväsendet blir allt vanligare. Anledningen till detta är främst de varierande årskullarna skolan idag ställs inför. Lösningar där moduler kan läggas till och samtidigt enkelt tas bort beroende på elevunderlaget blir därför populära. Dessa flyttbara lokaler byggs vanligtvis utifrån slutkundens krav och önskemål. För elever och lärare innebär det att övergången till de nya lokalerna blir väldigt lätt och smidig.

Många som hör orden mobila paviljonger tänker på gamla byggarbetes ”baracker”. Dagens moderna lokaler är dock ofta energisnåla, fullt handikappanpassade och anpassningsbara på ett helt annat sätt jämfört gårdagens ”baracker”. Faktum är att de temporära lokalerna oftast, om inte alltid håller bättre standard än de flesta skolors permanenta lokaler. Konstruktörerna av dagens mobila paviljonger följer samma byggnadstekniska krav som konstruktörer av dagens permanenta byggnaderna behöver följa. Med detta i åtanke blir jämförandet i kvalitet mellan äldre fasta och nya temporära lokaler knappast på samma villkor. Många av Sveriges framstående skolor har byggts decennier tidigare och följer dåtidens byggnadstekniska krav. Krav som i dagens ljus knappast är acceptabla.

Vi planerandet av nya skolor är användning av mobila paviljonger som extra klassrum vanligtvis med. Genom att placera klassrum i mobila lösningar och de ”tunga” installationerna såsom matsal och gymnastiksal i permanenta byggnader, ökar flexibiliteten markant vid dagens stora variationer i årskullar.

pvc fönter

Många skolor använder även tillfälliga moduler som en lösning i väntan på renovering eller nybyggnation av permanenta lokaler. Detta tillvägagångssätt ökar i popularitet i takt med att platsbrister på skolor blir allt vanligare, samt att många av dagens skolor byggdes för flera decennier sedan. I Sveriges 20 största kommuner planerar man att under de närmsta 3 åren bygga 45 nya skolor. För att hinna få igång skolverksamheten i tid planerar många kommuner att använda sig av mobila paviljonger.

Kategorier: Okategoriserade

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *